ویدئو

ویدئو

ویدئو هفته مد تهران داراب پاریس ایتالیا اتریش المان آلمان آمریکا

ویدئوهای هفته مد

هفته مد تهران داراب پاریس ایتالیا اتریش المان آلمان آمریکا

ویدئوهای هفته مد

هفته مد تهران داراب پاریس ایتالیا اتریش المان آلمان آمریکا

ویدئوهای هفته مد

هفته مد تهران داراب پاریس ایتالیا اتریش المان آلمان آمریکا

ویدئوهای هفته مد

هفته مد تهران داراب پاریس ایتالیا اتریش المان آلمان آمریکا

ویدئوهای هفته مد

هفته مد تهران داراب پاریس ایتالیا اتریش المان آلمان آمریکا

ویدئوهای هفته مد

هفته مد تهران داراب پاریس ایتالیا اتریش المان آلمان آمریکا

ویدئوهای هفته مد

هفته مد تهران داراب پاریس ایتالیا اتریش المان آلمان آمریکا

ویدئوهای هفته مد

ر

هفته مد تهران داراب پاریس ایتالیا اتریش المان آلمان آمریکا

ویدئوهای هفته مد

هفته مد تهران داراب پاریس ایتالیا اتریش المان آلمان آمریکا

ویدئوهای هفته مد

صنعت مد ایران در سال های اخیر رشد سریع

و چشمگیری داشته است به گونه ای که برخی صاحبن

ظران حوزه مدولباس از آن با عنوان ویدئو

“انقلاب” در“مد و فشن ایران” یاد می کنند.ظهور برند

های جدید، طراحی های به روز، ویدئو

ارائه محصولات و خدمات مد با کیفیت نزدیک به استانداردهای جهانی، استفاده از شی ویدئو

وه های نوین تبلیغات و بازاریابی و برگزاری اجراهای زنده لباس و هفته ه

ای مد نشان از توسعه و پیشرفت این صنعت و پتا ویدئو

نسیل بالای آن در دو بخش سخت افزار و نرم افزار در ایران دارد. با ت

وجه به تصویب قوانین بسترساز و تسهیل گر و صدور آئین نامه های اجرایی فرهنگی و هنری حوزه مد و لباس ویدئو

از سوی مراجع قانونی کشور، پیامدهای مناسب و بازخوردهای مثبتی چون استقبال نیروی انسانی خلاق، خوش ف

کر و با انگیزه ایرانی و ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این عرصه را، به دلیل موقعیت استراتژیک

 

و تجاری ایران در خاورمیانه و برخورداری از بازار هدف وسیع و مناسب، سبب شده است. بنابراین علی رغم وجود م

شکلات، کاستی ها و چالش های گوناگون، می توان چشم انداز امیدبخش و روشنی را پیش روی صنعت مد ایرانتصور کرد.

هیچ مطلبی مطابق با پرس و جو شما یافت نشد