تصاویر

تصاویر هفته مد رنگ مد سال 2017 آنطور که موسسه پنتون انتخاب کرده است سبز خواهد بود. این رنگ در تمام مدل طراحی های امسال قرار است دیده شود، از لباس مد روز تا دکوراسیون داخلی یا حتی خودرو. تصاویر هفته مد پاریس 2019 2018 تصاویر هفته مد پاریس 2019 2018 رنگ مد سال 2017 آنطور که موسسه پنتون انتخاب کرده است سبز خواهد بود. این رنگ در تمام مدل طراحی های امسال قرار است دیده شود، از لباس مد روز تا دکوراسیون داخلی یا حتی خودرو. تصاویر هفته مد پاریس 2019 2018  

هیچ مطلبی مطابق با پرس و جو شما یافت نشد